تمدید ثبت نام آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تا فردا

فیلم | روحانی: در سال تولید و اشتغال، همه مردم و قوا باید به صحنه کار بیایند
مهلت ثبت نام آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تا جمعه 18 فروردین 96 تمدید شد.

فیلم | روحانی: در سال تولید و اشتغال، همه مردم و قوا باید به صحنه کار بیایند