داوری جشنواره محیط زیستی سپیدار آغاز می‌شود

فیلم | جشنواره‌ای برای پرتاب انسان با منجنیق در ویرجینیا!
داوری نهایی سومین جشنواره سپیدار در دو بخش بزرگسال و کودک و نوجوان هفته آینده آغاز می‌شود.

فیلم | جشنواره‌ای برای پرتاب انسان با منجنیق در ویرجینیا!