هشدار محسن رضایی به انگلیس: با ایران سرشاخ نشوید

فیلم | این هم عاقبت استفاده نابجا از تلفن همراه
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی به مسئولان انگلیس هشدار داد و گفت: با ایران سرشاخ نشوید.

فیلم | این هم عاقبت استفاده نابجا از تلفن همراه