رئیس دفتر رهبری: آزادی حلب کمر استعمارگران را شکست

فیلم | اعلام اولین پنالتی تاریخ فوتبال با تکنولوژی بازبینی
ایسنا نوشت: رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به همزمان شدن برگزاری سی امین کنفرانس وحدت اسلامی با موفقیت عملیات آزاد سازی حلب اظهار کرد: عملیات آزادسازی حلب کار بزرگی بود و کمر استعمارگران را شسکت.

فیلم | اعلام اولین پنالتی تاریخ فوتبال با تکنولوژی بازبینی