فهرست هزینه‌های بیست‌و‌دومین نمایشگاه مطبوعات منتشر شد

فیلم | آخرین صدایی که از کلاه قرمزی به یادگار ماند
معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد، ریز مجموع هزینه‌های برگزاری بیست‌و‌دومین نمایشگاه مطبوعات را منتشر کرد.

فیلم | آخرین صدایی که از کلاه قرمزی به یادگار ماند