برگزاری کلاس های «آشنایی با گردشگری» برای دانش آموزان شادگانی

فیلسوف فرهنگ، عضو شورای سیاستگذاری اعتلای علوم انسانی شد
مهر نوشت: فرماندار شادگان از برگزاری کلاس های آموزشی «آشنایی با گردشگری» برای دانش آموزان روستاهای رگبه و صراخیه این شهرستان خبر داد.

فیلسوف فرهنگ، عضو شورای سیاستگذاری اعتلای علوم انسانی شد