یاد بگیریم «چگونه از آثار خود دفاع کنیم» | عکس

فکری برای تندروهای حاضر در نماز جمعه بکنیم!
رامین اعتمادی بزرگ، مجسمه‌ساز و پرفرمر، در ششمین فستیوال «سی روز، سی پرفورمنس، سی هنرمند» پرفورمنسی را با عنوان «چگونه از اثر خود دفاع کنیم» اجرا می‌کند.

فکری برای تندروهای حاضر در نماز جمعه بکنیم!