جوابیه تهیه کننده «کلاه قرمزی» به مدیر شبکه دو: حقیقت را برای مردم روشن کنید

فهرست خبرنگاران خارجی ۲۰ کشور جهان که اسفند ماه به ایران آمدند
حمید مدرسی تهیه کننده «کلاه قرمزی» با انتشار متنی در کانال تلگرامی این برنامه اظهارات مدیر شبکه دو را فرافکنی دانست و از او خواست تا حقیقت را برای مردم روشن کند.

فهرست خبرنگاران خارجی ۲۰ کشور جهان که اسفند ماه به ایران آمدند