برنامه‌ای متفاوت برای قلقلی / این‌بار صدای شهرام لاسمی را بشنوید

فرهاد کاظمی سرمربی ماشین‌سازی شد
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: شهرام لاسمی گفت: به تازگی در رادیو ایران در برنامه «کوی نشاط» نمایش رادیویی اجرا می‌کنم.

فرهاد کاظمی سرمربی ماشین‌سازی شد