بهار کتاب فروشی‌ها در فصل خزان/ فروش ۵۰۰ هزار کتاب در طرح پاییزه

فردا، پنجشبه تعطیل رسمی نیست
همزمانی آخرین ماه فصل خزان با طرح پاییزه کتاب منجر به استقبال چشمگیری از این کالای فرهنگی شد.

فردا، پنجشبه تعطیل رسمی نیست