عکس | سند مالکیت نیم سوخته در آوار پلاسکو

فرجام‌خواهی استقلال نتیجه نداد/ محرومیت آبی‌پوشان قطعی شد
سند مالکیت نیم سوخته که در عملیات آواربرداری از زیر آوار پلاسکو خارج شد را در زیر می‌بینید.

فرجام‌خواهی استقلال نتیجه نداد/ محرومیت آبی‌پوشان قطعی شد