افتتاح استادیوم 15 هزارنفری بیرجندی اهمیت زیادی دارد

فراخوان توئیتری ظریف
رئیس جمهور گفت:پروژه ورزشی استادیوم ١۵ هزار نفری بیرجند که امروز افتتاح می شود اهمیت زیادی در خراسان جنوبی دارد.

فراخوان توئیتری ظریف