فیون: ترکیه هیچ جایی در اتحادیه اروپا ندارد

فراخوان اولین مسابقه ملی عکاسی با موبایل منتشر شد
تسنیم نوشت: نامزد حزب محافظه کار فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری از اقدام اولاند در صدور مجوز برپایی تظاهرات سیاسی ترک تبارها به شدت انتقاد کرده است.

فراخوان اولین مسابقه ملی عکاسی با موبایل منتشر شد