پرسپولیس دربی نوجوانان را برد

فاجعه‌ای برای فراموشی پلاسکو
تیم فوتبال نوجوانان پرسپولیس دربی را با پیروزی به پایان رساند.

فاجعه‌ای برای فراموشی پلاسکو