دریای سرخ راهبان تبتی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس| گپ و گفت عارف و محمود صادقی در صحن مجلس
عکس روز نشنال جئوگرافیک نمایی هوایی از محل اقامت یکدست قرمز راهبان تبتی در استان اوساکا در بخش مختار چین را نشان می‌دهد که بزرگترین آکادمی بودایی در جهان است. در این منطقه حدود ۴۰ هزار زن و مرد راهبه زندگی می‌کنند.

عکس| گپ و گفت عارف و محمود صادقی در صحن مجلس