آماده‌باش ناوگان روسیه در دریای خزر

عکس | نشست خیابان در هند و به دام افتادن اتوبوس
ایرنا نوشت: همزمان با این مساله که امنیت مناطق ساحلی روسیه در دریای خزر به ویژه منطقه قفقاز و نیز آستراخان با تشدید فعالیت های تروریست ها و مردان مسلح به خطر افتاده است، ناوگان روسیه در این پهنه ابی به حالت آماده باش در آمد.

عکس | نشست خیابان در هند و به دام افتادن اتوبوس