هاشمی‌طبا: فقدان آیت‌الله هاشمی تأثیری بر سبد رای روحانی ندارد

عکس | قاتل شهروندان اراکی را شناسایی کنید/ احیای یکی از مقتولان
مصطفی هاشمی‌طبا معتقد است دولت روحانی نباید درگیر مسائل سیاسی و یا مبحث جایگزینی معنوی آقای هاشمی بشود بلکه روحانی باید مسائل اجرایی کشور را پیش ببرد و این بهترین توفیق برای جریان اعتدال است.

عکس | قاتل شهروندان اراکی را شناسایی کنید/ احیای یکی از مقتولان