عکس | آواربرداری پلاسکو تمام شد/ تکلیف ۶ پیکر مفقود هنوز مشخص نیست

عکس | سند مالکیت نیم سوخته در آوار پلاسکو
ساعت ۱۷ جمعه ۸ دی ۹۵، ۹ روز پس از فاجعه پلاسکو، آواربرداری به پایان رسید و اکنون تنها گودالی از این ساختمان به‌جا مانده است.

عکس | سند مالکیت نیم سوخته در آوار پلاسکو