الاهرام: بیانیه اتحادیه عرب درباره حلب همسو با مواضع دشمنان تاریخی منطقه است

عکس | بیل گیتس در برج ترامپ
تسنیم نوشت: روزنامه الاهرام مصر نوشت: بیانیه اتحادیه عرب همسو با مواضع کشورهایی است که دشمن تاریخی منطقه هستند و چشم طمع به ثروت‌های منطقه دوخته‌اند.

عکس | بیل گیتس در برج ترامپ