ثبت موج بلندتر از ساختمان ۶طبقه در اقیانوس آتلانتیک‌شمالی!

عکسی از علی پروین در تمرین سایپا
دانشمندان برای اولین بار در جهان موج عظیم 19 متری را ثبت کردند.برای اینکه اندازه این موج را تصور کنید، باید در نظر بگیرید که این موج از یک ساختمان 6 طبقه بلندتر است و حتی از چهار اتوبوس دو طبقه بر روی هم نیز ارتفاع بیشتری دارد.

عکسی از علی پروین در تمرین سایپا