شهروندان همچنان پیگیر قانون پیش‌فروش آپارتمان/ صدور شناسنامه فنی ساختمان آغاز شده‌است

عکسی از بهترین روز زندگی افشین یداللهی و همسرش که پرستو صالحی منتشر کرد
شناسنامه فنی ساختمان، یکی از الزامات اصلی اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان است ولی این قانون همچنان در تهران، مسکوت مانده.

عکسی از بهترین روز زندگی افشین یداللهی و همسرش که پرستو صالحی منتشر کرد