فیلم | کتک‌کاری شدید هواداران نساجی و خونه‌به‌خونه | بازی لغو شد

علی معلم درگذشت
بازی نساجی و خونه به خونه به دلیل کتک‌کاری شدید هواداران دو تیم لغو شد. حال تعدادی از هواداران وخیم اعلام شد.

علی معلم درگذشت