پیشوازی از بهار با اجرای موسیقی محلی در رشت

عصری با شعر و موسیقی با حضور شاعران استانی در صومعه سرا
علیرضا حسنی اظهار داشت: یکی از ویژه برنامه های فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت در آستانه سال نو اجرای موسیقی محلی و سنتی در پیاده راه فرهنگی رشت با همکاری شهرداری منطقه دو است.

عصری با شعر و موسیقی با حضور شاعران استانی در صومعه سرا