شناسایی ۶۴ راننده متخلف در اصفهان

عدم توجه به جلو مرگ موتورسوار را رقم زد
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از شناسایی 64 راننده متخلف و ضبط گواهینامه رانندگی آنها در آذر ماه امسال خبر داد.

عدم توجه به جلو مرگ موتورسوار را رقم زد