برنامه هایی برای مهار سفید بالک‌ها/ درختان توت تزئینی عامل طغیان حشرات هستند؟

عاملان انفجارهای استانبول شناسایی شدند
شهرداری تهران می‌گوید اقدامات لازم به منظور کنترل سفید بالک‌ها در پائیز و زمستان با جدیت ادامه دارد.

عاملان انفجارهای استانبول شناسایی شدند