پروژه بیمارستان پارس آباد بابیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل و بهره برداری است

طارمی چطور می‌تواند عنوانی را بگیرد که آخرین بار جادوگر گرفت؟
پروژه بیمارستان 160 تختخوابی شهرستان پارس‌آباد در زمینی به مساحت 39 هزار مترمربع محوطه بیمارستان، با زیربنای 11857 متر مربع و با اعتبار هزینه شده 36 میلیارد و 300 میلیون تومان تا به امروز با بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی درحال تکمیل و بهره‌برداری قرار دارد.

طارمی چطور می‌تواند عنوانی را بگیرد که آخرین بار جادوگر گرفت؟