پاسخ ربیعی به وزیر بهداشت: حتی پول سرمایه‌گذاری به بخش درمان پرداخت شد، بازهم می‌گویند پول‌ها کجاست؟

صنعت بازیافت و فرصت های مغفول آن در ایران
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگوی مفصلی با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح تحول سلامت، تجمیع بیمه، پول درمان کارگران و موارد دیگری حرف زده است که بخش هایی از آن را می‌خوانید؛

صنعت بازیافت و فرصت های مغفول آن در ایران