پودر جادویی که عمر میوه و سبزیجات خانه‌ را دوبرابر می‌کند!

صحنه‌ای کمیاب از شادی پرسپولیسی‌ها
ایسنا نوشت: محققان موفق به تولید یک پوشش نامرئی جدید برای مواد غذایی خوراکی شدند که می‌تواند عمر میوه و سبزیجات تازه را دو برابر کند.

صحنه‌ای کمیاب از شادی پرسپولیسی‌ها