کلنگ زنی ساخت اموزشگاه یک کلاسه با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

شکایت سرمربی صربستانی از شهرداری ارومیه به فدراسیون جهانی والیبال
با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اموزشگاه یک کلاسه در روستایی در نوراباد ساخته میشود

شکایت سرمربی صربستانی از شهرداری ارومیه به فدراسیون جهانی والیبال