پس از خط خوردن برای بازی با پدیده/مهاجم استقلالی‌ها ورزشگاه آزادی را ترک کرد

شکایت از اف.بی.آی به خاطر نقشش در پیروزی ترامپ
آرش افشین پس از خط خوردن توسط منصوریان ورزشگاه آزادی را ترک کرد.

شکایت از اف.بی.آی به خاطر نقشش در پیروزی ترامپ