امیدواری برخی از اهالی اکباتان به پیروزی در دعوای قضایی با شهرداری

شوخی با کریس رونالدو و مجسمه نه چندان زیبایش؛ سوژه جدید رسانه‌ها
برخی از اهالی اکباتان در نامه‌ای ابراز امیدواری کرده‌اند رای دادگاه شکایت از شهرداری در یک پروژه به سودشان تمام شود.

شوخی با کریس رونالدو و مجسمه نه چندان زیبایش؛ سوژه جدید رسانه‌ها