طرح ساخت پست ۱۵مگاواتی برق شهرک صنعتی اشتهارد آغاز شد

شهرک صنعتی اشتهارد،میزبان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز
استاندار البرز با تاکید بر رفع مشکلات واحدهای صنعتی، ایجاد زیر ساخت های اساسی شهرک ها را ضروری دانست.

شهرک صنعتی اشتهارد،میزبان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز