«بلاتاریا» در خانه نمایش

شنبه ۹ دی ۹۵؛ مدارس ۱۶ استان تعطیل است
نمایش «بلاتاریا» با کارگردانی مهدی رحیمی‌سده، از یکشنبه دهم بهمن تا پایان همین ماه در خانه نمایش پذیرای تماشاگران می‌شود.

شنبه ۹ دی ۹۵؛ مدارس ۱۶ استان تعطیل است