تهیه تفاهم نامه جامع جهت مشارکت و همکاری / ایجاد کتابخانه تخصصی مرجع (امدادی) در البرز

شناسایی ۶۴ راننده متخلف در اصفهان
سرپرست جمعیت هلال احمر استان البرز درباره فعالیت ها و همکاری های مشترک میان جمعیت هلال احمر استان البرز و امور کتابخانه عمومی استان تاکید کرد؛ با توجه به اینکه جمعیت هلال احمر و امور کتابخانه ها دارای شرایطی خاص و مشترک می باشند ، می بایستی همکاری های این دو مجموعه افزایش و ادامه پیدا کند.

شناسایی ۶۴ راننده متخلف در اصفهان