اشتباهات بزرگ علیمنصور زیرک در استقلال

شمخانی:هیچگونه راهکار نظامی پایداری برای حل بحران‌های منطقه ای وجود ندارد
مدیرعامل استقلال گفته می‌خواهند برای منصوریان تمرین‌دهنده خارجی بیاورند و این یعنی خط بطلان روی تمام اعتقادات علیرضا منصوریان.

شمخانی:هیچگونه راهکار نظامی پایداری برای حل بحران‌های منطقه ای وجود ندارد