تشدید جنگ روانی در آستانه برگزاری نشست اوپک

شرکت‌های بزرگ نفتی به تصمیم اوپک چشم دوخته‌اند
دیپلماسی هوشمندانه زنگنه این بار هم جواب داده ؛ در حالی که انتظار می‌رفت در آستانه برگزاری جلسه اوپک برای کاهش تولید، فشارها بر ایران برای کاستن از سطح تولید افزایش پیدا کند، کانون اختلافات به مسکو و ریاض منتقل شده‌است.

شرکت‌های بزرگ نفتی به تصمیم اوپک چشم دوخته‌اند