طیب‌نیا: این مراسم برای من جشن فراغت از بار طاقت فرسای مسئولیت است

شرابی حلال در بهشتی کوچک
علی طیب نیا گفت:برای بالا رفتن رشد اقتصادی باید تن به اصلاحات ساختاری دهیم. در دولت یازدهم در وزارت اقتصاد برای اصلاحات ساختاری در بخش های امور گمرکی و امور مالیاتی اقدامات انجام شد.

شرابی حلال در بهشتی کوچک