اینفوگرافیک | تورم مهر ۹۶ به تفکیک بخش‌های مختلف

شایعه داغ در استقلال؛کار میک تمام شد!
میانگین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر 1396 در بخش های مختلف معادل 9.8 درصد است.

شایعه داغ در استقلال؛کار میک تمام شد!