پیغام خسرو استقلالی‌ها برای هواداری که با ویلچر به آزادی آمده بود

شادمانی بوئینگ از قرارداد با ایران
کاپیتان دوم تیم استقلال با انتشار متنی از هواداران این تیم دلجویی کرد.

شادمانی بوئینگ از قرارداد با ایران