شناسایی 38 کودک مبتلا به ایدز در فارس

سید فرج شاعری که زبان مردم شوش است
«خبرجنوب» نوشت: مسئول مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: تا کنون 38 کودک مبتلا به ایدز در فارس شناسایی شدهاند.

سید فرج شاعری که زبان مردم شوش است