سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به تشریح تحولات حلب پرداخت

سیامک انصاری و مهران مدیری در بهشت زهرا | عکس
بهرام قاسمی گفت: برقراری آتش بس و لزوم ارسال کمک های انساندوستانه همواره عنصر اصلی همه ابتکارات ارائه شده توسط جمهوری اسلامی ایران برای بحران های منطقه بویژه در سوریه بوده است.

سیامک انصاری و مهران مدیری در بهشت زهرا | عکس