خداداد عزیزی: اشتباه کردم به سیاه‌جامگان رفتم / بازیکن ما ۵۰ تومان پول تو جیبی داشت

سود و زیان این فصل تیم‌های لیگ‌برتری از داوری را ببینید
خداداد عزیزی روی خط برنامه ۹۰ از مشکلات تیمش گفت.

سود و زیان این فصل تیم‌های لیگ‌برتری از داوری را ببینید