فردا، پنجشبه تعطیل رسمی نیست

سه خوانند سرشناس پاپ در بیمارستان/ پایان شیمی درمانی بهنام صفوی/ عکس
خبرگزاری دانشجو نوشت: سخنگوی شورای نگهبان گفت: ادارات فردا پنجشنبه تعطیل نیست.

سه خوانند سرشناس پاپ در بیمارستان/ پایان شیمی درمانی بهنام صفوی/ عکس