برگزاری جلسه کمیته اجرایی جشنواره سبز در گیلان

سقوط وانت نیسان به دره در پاعلم پلدختر 7 نفر مجروح شدند
دومین جلسه کمیته اجرایی جشنواره بین المللی سبز در استان گیلان با حضور اعضای اصلی کمیته در دفتر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان برگزار شد .

سقوط وانت نیسان به دره در پاعلم پلدختر 7 نفر مجروح شدند