جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی،چگونه؟

سقوط آزاد بازیگر زن تلویزیون در استرالیا | عکس
میزان به نقل از قائم مقام خانه کشاورز نوشت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی گامی بسوی الگوی کشت کارآمد و بهره برداری بهینه از اراضی کشاورزی است.

سقوط آزاد بازیگر زن تلویزیون در استرالیا | عکس