بررسی علت فوت عارف لرستانی با دستور بازپرس جنایی

سریع‌ترین گل فصل، پرسپولیس را قهرمان می‌کند؟
میزان نوشت: با دستور بازپرس جنایی جسد بازیگر کشورمان به پزشکی قانونی منتقل می شود تا با کالبد شکافی علت مرگش مشخص شود.

سریع‌ترین گل فصل، پرسپولیس را قهرمان می‌کند؟