رضا لک: امتیاز گرفتن از تیم ها در نیم فصل دوم سخت‌تر است

سرمای شمال قیمت پرتقال را در اصفهان افزایش داد
به گزارش ایسنا، سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند گفت: تمرینات مان را آغاز کرده ایم و امیدوارم بتوانیم با هماهنگی بیشتر در نیم فصل دوم هم عملکرد خوبی داشته باشیم.

سرمای شمال قیمت پرتقال را در اصفهان افزایش داد