تصویری از تمرین طاقت‌فرسای قهرمان کاراته جهان

سردار غیب‌پرور: من اهل تعارف نیستم /بسیج اهل تعامل است
امیر مهدی‌زاده قهرمان کاراته ایران و جهان تمرینات سخت و طاقت‌فرسایی انجام می‌دهد.

سردار غیب‌پرور: من اهل تعارف نیستم /بسیج اهل تعامل است