واکنش سخنگوی سپاه به رای ممتنع آمریکا علیه اسرائیل در شورای امنیت

سردار آبنوش: آمریکا همچنان شیطان بزرگ است
تسنیم نوشت: مسئول روابط عمومی کل سپاه با تبیین و تفسیر رأی ممتنع آمریکا در شورای امنیت در محکومیت شهرک‌سازی‌های اسرائیل گفت: آمریکا به درک خوبی از واقعیات خاورمیانه رسیده ‌که این رخدادها در نهایت منجر به نابودی اسرائیل می‌شود.

سردار آبنوش: آمریکا همچنان شیطان بزرگ است