رضایی: مسببان اصلی فقر و بیکاری در کشور تحریم‌کنندگان و مبلغان آنها هستند نه نظام

سخنگوی دولت آنکارا درباره سوریه اعتراف کرد
ایسنا نوشت: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسببان اصلی فقر و بیکاری در کشور ما تحریم کنندگان و مبلغان آنها هستند، اما دشمنان با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی می‌کوشند تا این بیکاری و فقر را به گردن نظام بیندازند.

سخنگوی دولت آنکارا درباره سوریه اعتراف کرد